artister 2004

.

WEGELIUS KAMMARSTRÅKAR 

Wegelius Kammarstråkar grundades under våren 2003. Idén var att samla unga musiker från de finlandsvenska regionerna till en gemensam orkester. Betoningen ligger både på orkesterrepertoar och på kammarmusik. Orkestern arbetar under några övningsveckoslut under hösten och våren och ett längre övningsläger hålls under sommaren.

Orkestern dirigeras av Anna-Maria Helsing som också har hand om den konstnärliga ledningen tillsammans med Helen Lindén-Pons. Bakom orkesterns verksamheten står Stiftelsen för Martin Wegelius-institutet.

För tillfället består orkestern av närmare 20 unga musiker. Orkesterns solister är både utomstående gäster samt musiker ur orkesterns egna led. Under våren 2003 har man övat inför den första konserten som hölls i Närpes kyrka senaste sommar. Hösten 2003 fortsatte orkestern med inövande av mera repertoar samt förberedelser för flera konserter.

Anna-Maria Helsing avlade violinexamen 1992 och kompletteringsexamen (kurs III) för professor Pawel Radzinski vid Konservatoriet i Jakobstad. År 1997 fortsatte hon sina studier vid Musikakademin i Bydgoszcz, Polen, där hon för samma lärare våren 2000 avlade sin magister/ diplomexamen med hedersomnämnande. Helsing har framgångsrikt deltagit i olika internationella violintävlingar och har uppträtt som solist med olika orkestrar i Finland, Italien, Polen, Sverige och Tyskland. Under studietiden i Polen var Helsing konsertmästare för kammarorkestern “Academica” och blev konsertmästare för Jakobstads orkester 1993. Hon innehar sedan 1995 tjänst som violinlärare vid Jakobstadsnejdens Musikinstitut. Helsing fungerar sedan hösten 2001 som konstnärlig ledare för Jakobstads Orkester och är tillsammans med cellisten Helen Lindén-Pons konstnärlig ledare för festivalen “Musik i Sydösterbotten”.

Orkestermedlemmar:

Violin I: Anna-Maria Helsing (konsertmästare), Frida Backman, Ingrid Lindblom, Sofia Lindroos, Gabriella Nikula, Pia Sundroos, Heidi Westerling.

Violin II: Beata Biernikiewicz (stämledare), Jeanette Lindroos, Lotta Lundsten, Anders Pohjola, Jennika Pohjola, Katarina Sjöblom, Mikael Stoor.

Viola: Stephan Kemetter (stämledare), Kerttu Airila, Anette Grevberg, Samuli Sandberg, Elias Toepfer.

Cello: Helen Lindén-Pons (stämledare), Niklas Hagmark, Elina Mattila, Tomas Nunez-Garces, Pia-Karin Pettersson.

Konstnärliga ledare: Anna-Maria Helsing och Helen Lindén-Pons.


MARKUS MALMGREN 

Markus Malmgren avlade diplomexamen i orgelspel vid Sibeliusakademin 1994 med prof. Olli Porthan som lärare. 1994-1996 studerade han för prof. Jacques van Oortmerssen vid Sweelinck - konservatoriet i Amsterdam, där han avlade solistdiplom 1996. Samma år fick han sin musikmagisterexamen vid Sibeliusakademin. Han har dessutom deltagit i mästarkurser för flera av de internationellt mest kända organisterna bl a i Tyskland, Holland och Spanien. Malmgren har uppträtt som solist och ackompanjatör i Finland, Sverige, Holland och Estland. Han har även gjort flera radio- och TV-inspelningar. Under de senaste åren har han även verkat aktivt som kördirigent och kapellmästare.


ERIK LUNDKVIST 

Erik Lundkvist är en av Sveriges internationellt mest kända musiker. Efter en mångsidig utbildning vid Musikhögskolan i Stockholm - med bland annat organist-, kantors-, musiklärar- och pianopedagogisk examen samt solistdiplom i orgel, verkar han sedan 1971 som organist i Gustaf Wasa kyrkan och Konserthuset i Stockholm samt är sedan 1981 ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. Han har bedrivit en omfattande konsertverksamhet i Europa, inklusive Ryssland, samt i USA. Vid högtidlighållandet av Bachs dödsdag spelade han minneskonserten den 28 juli 1982 i Thomaskyrkan i Leipzig och medverkade som ende organist vid firandet av Händels 300-årsjubileum i Halle 1985. Han har framträtt vid de stora europeiska festivalerna och medverkat i juryn vid orgeltävlingarna i Nurnberg. Han har också bemodat sig om att främja de i Sverige av hävd goda kontakterna med musiklivet i Polen.

Under sina turnéer utomlands har Erik Lundkvist med stor medvetenhet fört fram svenska tonsättare. En rad kända svenska kompositörer har skrivit verk för honom och som konserthusorganist har Lundkvist uruppfört ett stort antal orgelverk, som skrivits för den stora Grönlund-orgeln i Sockholms konserthus.

År 1981 blev Erik Lundkvist invald i föreningen Svenska Tonsättare. Han har också samarbetat med dirigenter som Antal Dorati, Jan Krenz, Zubin Mechta, Leonard Slatkin och Esa-Pekka Salonen. Han har för sina inspelningar på bl.a. skivmärkena Proprius, Caprice, Phono Suecia och EMI tilldelats en rad svenska och utländska grammofonpriser.

Erik Lundkvist har med framgång verkat för att öka orgelintresset och orgelkunnandet bland den musikintresserade allmänheten såväl hemma i Stockholm som annorstädes. I början av 1970-talet tog han initiativ till orgelfestivalen i Stockholm och för 30 år sedan var han med om att inspirera några präster och kantorer i vårt landskap - Sune Lindholm, Stefan Snellman, Sture Isacsson, Sture Mattsson, Kaj-Gustav Sandholm, Ingmar Lundén och Artur Javén - till grundandet av Ålands Orgelfestival. Både som organist och nyvald dirigent för den svenska sektionen av Internationella Heinrich Schütz-sällskapet medverkade Erik Lundkvist i vår första oförglömliga orgelfestival försommaren 1975 och har sedan dess varit en trofast Ålands-vän, som spelat i våra kyrkor både under orgelveckor och i andra festliga sammanhang.


HENRYK GWARDAK 

föddes 1951 i Wroclaw i Polen och började spela piano vid fem års ålder. Han hade sedan samma pianolärare i fjorton år, prof. Renata Wandokanty - i musikgrundskolan och i konservatoriet. Vid fjorton års ålder började han studera orgelspel för professor Julian Bidzinski. Orgeldiplom fick han från Musikakademin i Wroclaw 1975. Gwardak arbetade sedan som lärare i två musikskolor, i Legnica och Elblag, och i vardera grundade han en orgelklass. Från 1979 verkade han som organist och körledare i Nikolajdomkyrkan i Elblag. Han verkade också som konstnärlig ledare för den kända internationella orgelfestivalen i Frombork. År 1983 fick han Elblags stads kulturpris för främjandet av stadens och områdets musikliv.

Sedan 1987 har Gwardak verkat som kantor i Saltvik på Åland. Han är samtidigt musiklärare vid Ålands Musikinstitut samt styrelseordförande och konstnärlig ledare för Ålands orgelfestival. År 1993 fick han landskapet Ålands kulturpris. År 2002 tilldelades han Ålands självstyrelses 75-års jubileumsmedalj för hans framgångsrika verksamhet i landskapet.

Gwardak har konserterat i Polen, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien, Italien, Schweiz, USA, Japan och Västindien. Han har gjort inspelningar för radio, TV och film i bl a Finland (YLE), Japan och Tyskland (WDR) och spelat in en CD i Japan. Förutom orgel- och pianospel har Gwardak ägnat sig åt kammarmusik. Han har ackompanjerat körer i Europas olika länder och konserterat med Polens främsta sångare.


HENRIK ÖSTMAN 

född 1961 och har studerat orgel vid Sibeliusakademin i Helsingfors under ledning av prof. Enzio Forsblom. Han erhöll avgångsbetyg från kyrkomusikavdelningen och solistavdelningen 1984 samt avlade instrumentalexamen och orgeldiplom 1985. Orgelimprovisation har han studerat för Kaj-Erik Gustafsson. Dessutom har han studerat privat för Hans Fagius, Kari Jussila och Naji Hakim i Paris. Förutom i Finland har han konserterat bl a i USA och Estland.

Henrik Östman är sedan 1999 kantor i Jomala församling.


ÅKE HILLAR 

född 1962, frilansmusiker, har spelat med bl.a. Stockholms Filharmoniska Orkester, Strauss Orkestern och Uleåborgs Symfoniorkester. Utbildad pedagog på Högskolan för musikpedagogik. Han arbetar som brasspedagog på Ålands Musikinstitut sedan 2000.

KOMMENTAR TILL PROGRAMMET

Mauri Viitala, finsk tonsättare född 1948, komponerade sin Toccata 1977. Toccatan inleds med ett virtuost pedalsolo som presenterar kompositionens tematiska material. Detta utgör samtidigt bakgrunden till verkets huvudavsnitt: en rytmisk ackordvävnad uttryckt i motorisk rytmik. En lyrisk mellandel i dialogform upplever mot slutet en intensiv stegring och för fram till en repris av huvudavsnittet som till slut kulminerar i varierad gestalt.

Trumpetaren och kompositören Jarmo Sermilä (född 1939) köpte sin första synthesizer 1976 ”But i didn´t know it was spring”(1995) är Sermiläs andra komposition för trumpet och ljudband och den följer ” The final conclusion” som avslutades 1988. I bägge verken spelas en mästerlig trumpetstämma ut mot en elektronisk bakgrund. ”But i didn´t know it was spring” blev en överraskning för Sermilä själv ”mitt i mitt komponerande noterade jag att i den senare hälften av stycket plötsligt framträtt en bullersam melodi av lekfull karaktär från en music-box som hånfullt påminde mig om min mödosamma genomresa i medelåldern”. Kanske man kan se den ringande synthesizern som en påminnelse om en förlorad ungdom, i alla fall frambringar den nostalgiska minnen från 70- och 80-talen. Finalens swing parti påminner om just våren och har överraskat andra än bara kompositören, här har trumpeten fullt upp med att försöka hinna med i synthesizerns dansande toner, lyssnaren skall vara glad och njuta, utan att ställa för många frågor.

Aulis Sallinen, finsk tonsättare född 1935. Sallinen är mest känd för sina operor som bl a Kullervo och Kung Lear. Orgelverket Chaconne skrevs 1970 och är hans enda orgelverk. Chaconnen är en variationsform av harmonisk karaktär, en vaggsång om uttrycket tillåts. Stycket inleds i pedalen, med långa toner som ackompanjerar en melodisk melodi/tematik som tilltar i styrka och intensitet. Mellandelen är ett fugato som kulminerar i ett kluster och sedan avtar så småningom till partier som påminner om kompositionens inledning.

Petr Eben, tjeckisk tonsättare, född 1929. Eben var internerad i fånglägret Buchenwald på grund av sin judiska härkomst under andra världskriget. Detta har satt sin prägel på hans kompositioner. Trots detta elände finns det lyriska och vackra partier i hans moderna tonspråk, men det tunga och dystra finns på något sätt alltid med. Kvällens verk Okna är skrivet för trumpet och orgel.

Okna (Fönster) är inspirerad av den fransk-judiska konstnären Marc Chagall. Han skänkte 1962 en uppsättning storslaget målade, blyinfattade fönster till Hadassa – det Hebreiska universitetssjukhuset i Ein Kerem. De föreställer patriarken Jakobs söner från vilka Israels 12 stammar utgår. Varje stam har sin egen symbol målad i utsökta färger på de tolv fönstren. I 1:a Moseboken , kap 49 omtalas att Jakob välsignade sina söner före sin död. De flesta fönstermålningarna skildrar denna händelse.

Fönstren domineras vart och ett av varsin färg, Eben har därför kallat de fyra delarna i sin komposition för ett blått, ett grönt, ett rött och ett gult fönster.

Mycket i Chagalls verk återspeglar hans hassidistiska fromhetsliv: det finns en gudagnista överallt, men man måste upptäcka den. Naturligtvis bör också detta sättas samman med den ryska ortodoxa mystiken. Konstnären är det stora exemplet på en konstnär som skildrar sin judiska miljö på ett genuint sätt. Denna judiska fromhetslära innehåller också en färglära.

Den blå färgen symboliserar det trolska och okända.

Den gröna färgen symboliserar hängivenheten och driften att frigöra den heliga gnistan.

Den röda färgen symboliserar den jordiska kärleken, men också annat förknippar vi med denna färg; kunglighet, fest, kraft, styrka och mod, men även blod och martyr i den kristna traditionen.

Den gula färgen är zaddikens (vishetslärarens) färg. Solen, gudomlig kraft och glöd, andlig upplysning, odödlighet, prakt och härlighet, det eviga ljuset. Här använder Eben en gammal ortodox hymn som tema.


ANGELO CASTALDO 

Angelo Castaldo är född och uppvuxen i Neapel. Han har studerat piano och orgel i Italien och i andra länder för berömda lärare som H. Vogel, J L Gonzales Uriol, L F Tagliavini, Lionel Rogg och Marie-Claire Alain. Han har även avlagt diplomexamen i litteratur vid universitetet “Federico II” i Neapel.

Han har varit organist i St. Clara Basilica i Neapel och är nu verksam som organist och körledare i den viktigaste kyrkan i Neapel, Volto Santo’s Temple. Han är konstnärlig ledare för den berömda orgelfestivalen i Campania med organister från hela världen.

Castaldo har konserterat i de största städerna i Italien: Rom, Milano, Neapel, Firenze, Isernia, Foggia, Como, Biella, Bologna, Venedig och Verona. 2003 var han inbjuden att konsertera till Frankrike, Tyskland, Polen, Storbritanien, Ryssland och Ukraina. Han har fått ”Diploma di Merito” i två internationella orgeltävlingar: Rom 1996 och Firenze 1998.

Castaldo är även journalist, har skrivit musikresenssioner i tidningar ”Napoli Sera” och ”Arte Organaria e Organistica”. Han redigerade den första utgåvan av “Fantasia a due organi” av E. Bossi och ”Sonata per organo” av G .B. Pergolesi (Editions Carrara).


CATHERINE FRISK GRÖNBERG 

Catherine Frisk Grönberg, född i Uppsala, sopran och sångpedagog. Studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Örebro åren 1982-1987 och 1995-1997.
Sångstudier för bl.a. Evy Bråhammar, Malmö, Lilian Gentele, Stockholm, Ritva Erola, Helsingfors, Ragnhild Sjögren, Stockholm, och Jean Giraudeau, Paris. Aktiv i Musikhögskolans kammarkör i Stockholm under Eric Ericssons ledning.

Catherine är verksam som solist med bl.a. nordisk romans, oratorier samt äldre och nutida musik på repertoaren. Som sångpedagog har Catherine verkat i Uppsala och sedan 1996 i Mariehamn, där hon innehar en ordinarie anställning sedan 2002 vid Ålands musikinstitut.

Catherine är ofta efterfrågad tonbildare bland körer och har själv startat ett antal körer inom ramen för sin tjänst, bl.a. flickkören Singoalla, ungdomskören Capella Vocalis samt Voces Alandicae, en damkör bestående av solosångstuderande vid musikinstitutet. Voces Alandicae bildades hösten 2002 och har framträtt med bl.a. Pergolesis Stabat Mater med solister ur kören men också med nyare musik för damkör.


PAULI PIETILÄINEN 

Pauli Pietiläinen började sina orgelstudier vid Esbo musikinstitut för Tauno Satomaa och därefter vid Sibelius-akademin för Kari Jussila (orgelspel) och Kaj-Erik Gustafsson (improvisitation). 1988 avlade han sin diplomexamen i orgelspel och improvisation med högsta betyg. För närvarande arbetar han som titulär organist i Åbo domkyrka.

Han har deltagit i många mästarkurser samt kompletterat sina studier för Wolfgang Rübsam i Chicago och Anders Bondeman i Stockholm. Sedan 1992 har han uppträtt i Finland och gjort CD-inspelningar för finska rundradion. Utomlands har han konserterat i Sverige, Tyskland, Frankrike, USA, Polen, Ryssland, Argentina, Singapore och i Hong Kong.


GUNNAR IDENSTAM

Gunnar Idenstam är född i Kiruna 1961 och utbildad i Stockholm vid Kungliga Musikhögskolan och i Paris för legendariska Marie-Claire Alain. Han har vunnit ett antal internationellt erkända priser, bl.a. Prix de virtuosité samt första pris vid Conservatoire National de Rueil-Malmasison.

Gunnar Idenstam är konsertorganist, kompositör och arrangör. Som kompositör har han skapat en helt egen stil, en syntes av konst-, folk- och popmusik som tillsammans bildar något spännande och vitalt, något vi inte hört förut.

1984 vann han den prestigefyllda improvisationstävlingen "Grand Prix de Chartes" i Frankrike och konserterar sedan dess över stora delar av världen. Helst spelar han Bach. Men också gärna svensk folkmusik där han för över folkmusikens alla idiom till kyrkorgeln.


PAVEL KOHOUT 

Pavel Kohout föddes 1976 och började spela piano vid fem års ålder. Han har studerat orgel för prof. Jaroslav Tuma vid Prags Musikhögskola. 1999 avlade han sin diplomexamen. Därefter fortsatte han sina studier i gammal orgelmusik vid Konservatoriet van Amsterdam i Holland för prof. Jacques van Oortmerssen.

Under hans studier har han framgångsrikt deltagit i flera orgeltävlingar. 1998 vid den internationella orgeltävlingen i Ljubljana fick han Grand-Prix och ett specialpris från Europeiska Unionens musiktävling för unga musiker. 1999 fick han första pris i den internationella M.K. Ciurlionis piano- och orgeltävlingen i Vilnius. Hans största framgång var första pris och Minoru Yoshida Prize för det bästa framförandet av Bachs musik i den fjärde internationella orgeltävlingen Musashino i Tokyo 2000.

Kohout har deltagit i interpretationskurser ledda av Peter van Dijck (Holland), Krzysztof Ostrowski (Polen), Harald Vogel (Tyskland) och Michel Bouvard (Frankrike). Han ger för närvarande mycket konserter både i Tjeckien och utomlands.


JUBILATEKÖREN 

som firade sitt 35-års jubileum 2003 består av ett fyrtiotal sångare. Kören grundades år 1967 av Astrid Riska, som fortfarande är Jubilates konstnärliga ledare. Sedan dess har Jubilate varit mycket aktiv inom olika delar av vårt musikliv. Repertoaren omfattar musik från gregorianik till nytidsmusik. Finländsk musik har en viktig plats i repertoaren.

Sommaren 1999 fick kören tre guldmedaljer och en delad första plats i den internationella körtävlingen “Tampereen Sävel”. Sommaren 2000 gjorde kören en konsertturné till Island och Norge, där Jubilate också representerade Finland i den Nordisk-Baltiska Körfestivalen i Skien och sommaren 2002 deltog kören i den uppskattade internationella körtävlingen i Llangollen, Wales, där kören vann första pris i kammarkörtävlingen.

Kören har samarbetat med ett flertal finländska stadsorkestrar samt med Radions Symfoniorkester, Nationaloperans Orkester och med Avanti!. Av utländska samarbetsorkestrar kan nämnas bl.a. Jerusalems Symfoniorkester och Polska Radions Symfoniorkester. Kapellmästare som kören samarbetat med är bl.a. Gary Bertini, Jean-Pierre Wallez, John Alldis, Eliahu Inbal, Gennadij Rozdestvenskij, Jukka-Pekka Saraste, Leif Segerstam, Ulf Söderblom och Esa-Pekka Salonen.

Jubilate har turnerat i många europeiska länder samt i Israel, Japan och USA. Under åren har kören haft betydande framgång i såväl inhemska som utländska körtävlingar, varav kan nämnas att kören har bl.a. vunnit första pris i kammarkörklassen i EBU:s “Let the Peoples Sing” år 1990 samt fått dess specialpris “the Silver Rose Bowl”.


ASTRID RISKA 

utbildade sig ursprungligen till folkskollärare och fortsatte sedan sina studier vid Sibelius-Akademin. År 1957 avlade hon sånglärar- och kantororganistexamina. Senare erhöll hon diplom i orgelspel och studerade i Paris under ledning av Gaston Litaize. År 1967 grundade hon en barnkör ur vilken Jubilate senare utvecklades. Riska har arbetat som kantor-organist vid Tomas församling och som lärare i orgelspel vid Sibelius-Akademin. Hon har sjungit i Radions kammarkör och fungerade även en tid som dess dirigent. Hon har också arbetat som lågstadielärare. Jubilate är hennes livsverk.

År 1989 belönades Astrid Riska med Fazers stora musikpris och 1995 erhöll hon Svenska kulturfondens stora pris för sin långa fostrargärning på musikens område. År 1997 utsågs Astrid Riska till Årets Körledare.

startsidan