artister 2014

.

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLANS AKADEMISKA ORKESTER 

KTHAK är en akademisk symfoniorkester vid Kungliga Tekniska Högskolan. Orkestern grundades år 2002 och leds sedan dess av KTHs Director Musices Gunnar Julin. Medlemmarna är huvudsakligen studenter och anställda vid KTH. KTHAK medverkar med samlingsmusik och ceremonimusik vid KTHs akademiska högtidligheter (doktorspromoveringar och diplomeringar) i december och maj varje år. Orkestern gör också egna konserter med solister från bl a Operahögskolan.

GUNNAR JULIN 

Gunnar Julin, född 1949, är dirigent, organist och kyrkomusiker i S:t Matteus församling i Stockholm 1975–2005. Sin utbildning fick han vid Kungliga Musikhögskolan med högre organist, högre kantors- och musiklärarexamina, pianostämmarexamen, diplom i orgelspel samt specialstudier i orkesterdirigering.

Han har varit musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser, kapellmästare vid Oscarsteatern i Stockholm samt dirigerat flertalet av landets professionella kammar- och symfoniorkestrar. Under 30 somrar var han även ansvarig för Musik & Underhållning på kurorten Sätra Brunn, utanför Sala. Från 2005 är Gunnar Julin Director Musices vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.


ROMAN PERUCKI 

Roman Perucki är född 1961, har studerat orgel vid Musikakademin i Gdansk, Polen, för professor Leon Bator. Han avlade sin examen 1985 och därefter deltog han i flera internationella mästarkurser. Sedan 1985 är han docent vid Musikakademin i Gdansk och första organist i Olivakatedralen. Sedan 1992 är han generalintendent och konstnärlig ledare för den Baltiska Statsfilharmonin i Gdansk samt ordförande i musikföreningen "Musica Sacra". Dessutom är Roman Perucki ledare för den internationella Sweelink- orgeltävlingen samt för konsertserien "Närmare Bach".

Perucki har konserterat i de flesta länderna i Europa. Han har gjort flera radio- och TV framträdanden samt spelat in många CD-skivor. Hans inspelning av Francois Couperins "Messe pour les Paroisses" blev 1991 vald till Polens bästa CD-inspelning av orgelmusik.


SARA ALM 

Sara Alm började sjunga vid Ålands musikinstitut år 2008. Fram till 2013 hade hon möjligheten att arbeta med två sångpedagoger Catherine Frisk Grönberg och Kerstin Olsson samt Sören Lillkung och Kaj-Gustav Sandholm.

Sara Alm har medverkat i flera evenemang på Åland och gör ofta konserter vid olika tillfällen. Nu går hon första år på Lunnevads Folkhögskola i Linköping och kommer att fortsätta sina sångstudier i flera år och skolor framöver.  

 

ANNA RANDELIN 

Anna Randelin började som nioåring spela oboe vid Ålands Musikinstitut, och de senaste åren har hon pendlat till Stockholm för att studera för Erik Rodell. Ivrigt reser hon runt om i Sverige för att träffa andra oboister, ta lektioner och få inspiration. Hon är en aktiv musiker och medverkar ofta i konserter både på Åland och i Sverige, som solist och även med orkester.

Randelin är medlem i Kungliga Akademiska Kapellet vid Uppsala Universitet med vilka hon bl.a. hösten 2013 genomförde en uppmärksammad turné till Kyoto, Japan. Hon har också deltagit i kurser med Gävle Symfoniorkester och Helsingborgs Symfoniorkester samt spelat i orkestrar som Bergslagens Kammarsymfoniker, Nordiska Ungdomsorkestern och Orkester Filialen.  

 

KAJ-GUSTAV SANDHOLM 

Dir.mus. och dir.cant. Kaj-Gustav Sandholm, dirigent och organist, född 1944. Utbildad vid Sibelius-Akademin och verksam som kykromusiker på Åland sedan 1962. Han har på bred front aktiverat det åländska musiklivet och även varit aktiv inom Finlands svenska kyrkosångsförbund. Han var med och grundade Ålands Orgelfestival 1975 och grundade Oratoriekören 1978. Sandholm har erhållit stipendier och kulturpris av olika slag bland annat Ålands kulturdelegations jubileumspris 2012 till "Årtiondets kulturutövare".


ERIK LUNDKVIST 

Erik Lundkvist studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1961-1970 och avlade där organist-kantors-och musiklärarexamen, solistdiplom i orgel 1967 samt pianopedagogisk examen.Efter kortare engagemang, bl.a. som biträdande domkyrkoorganist i Uppsala 1964-1966, blev han organist i Gustaf Vasa kyrka och strax dessförinnan organist i Stockholms konserthus och i Kungliga Filharmoniska Orkestern.

Lundkvist har bedrivit en omfattande konsertverksamhet i Europa inklusive forna Sovjetunionen, på Balkan, i USA och i Canada och har alltid framfört representativ svensk orgelkonst. Han har medverkat vid en rad internationella festivaler och 1986 inbjöds han av Bach-Gesellschaft i Leipzig att spela minneskonserten på Bachs dödsdag den 28 juli i Thomaskyrkan i Leipzig.

Erik Lundkvist har föreläst vid främmande musikhögskolor om svensk musik samt medverkat i musikkanalen ”France Musique” med flera program om svensk musik.Lundkvist har stimulerat tonsättare att komponera för orgel och en rad svenska tonsättare har efterkommit denna uppmaning: Daniel Börtz, Sven-David Sandström, Torsten Nilsson, Valdemar Söderholm, Hans Holewa, Siegfried Naumann, Anders Nilsson, Lars-Erik Rosell, Bengt Hambraeus m.fl. samt uppfört deras verk.

Lundkvist har uruppfört flera nya orgelkonserter i Stockholm Konserthus samt medverkat som solist i den Europeiska radiounionens internationella sändningar som solist med både Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Han har samarbetat med dirigenter som Zubin Mehta, Antal Dorati, Gennady Roshdestvensky, Leonard Slatkin, Esa-Pekka Salonen, Sakari Oramo, John-Eliot Gardiner m.fl. Lundkvist har varit huvudansvarig för Orgelfestivalerna i Stockholm alltsedan starten, invaldes till ledamot 1983 i Musikaliska Akademien samt är medlem i Föreningen Svenska Tonsättare.

Erik Lundkvist var en av dem som grundade Ålands orgelfestival år 1975.


AURÉLIEN FILLION 

Aurélien Fillion född år 1981, representerar den eklektiska musikgenren. Han har studerat både blockflöjt och orgel men även kammarmusik vid bl.a. konservatorierna i Lille och Paris. Inom alla dessa discipliner har han blivit prisbelönt. För närvarande fördjupar han sig i orgelspel vid Institut Supérieur de Musique i Namur under Benoît Mernier. Utöver detta deltar han aktivt i ett flertal kurser och masterklasser.

År 2000 påbörjade han sin forskning inom ramen för komposition. Detta arbete ger upphov till olika kammarmusikstycken, solo- och orkesterverk. Fillion är medverkande i kompositörssällskapet ”Sémaphone” där man huvudsakligen skapar och framför elektronisk musik.

Åren 2006 och 2011 erhöll Fillion pris för sina orgelkompositioner ”Exploration granitique” och ”Zooms”. År 2012 var han en av finalisterna i den internationella kompositionstävlingen (Boulogne-Billancourt) med stycket ”Les Horloges”.

Aurélien Fillion ägnar sig åt undervisning men uppträder även både som solist och med olika ensembler i Frankrike och utomlands. Hans repertoar sträcker sig alltifrån medeltida musik fram till nutiden. 


KAREL MARTINEK 

Karel Martinek är körledare och organist i St. Maurice kyrkan i Olomouc, där han spelar på Michael Englers berömda instrument.

Han föddes i Olomouc (1979) och där studerade han vid Palacký- universitetet bl.a. musikvetenskap. Mellan åren 2004 och 2009 idkade han orgelstudier vid Janácek Musikakademi i Brno där han även bedrev studier i improvisation under K. Pokora.

Han har deltagit i en mängd masterklasser under ledning av berömda organister men även i många mästar- och improvisationstävlingar.

Martineks konserter i Tjeckien och utomlands (Tyskland, Österrike, Polen, Slovakien, Holland, Ukraina) omfattar en orgelrepertoar med alla stilar och tidsepoker. En stor del av sin tid ägnar han emellertid åt improvisation. I denna genre har han varit lärare vid Kyrkokonservatoriet i Opava (2007-2009) och är för närvarande lärare vid den Evangeliska Akademins Konservatorium i Olomouc.

Han samarbetar regelbundet med framstående musikensembler. Dessutom har han givit ut många CD-skivor och tagit del i produktionen av dokumentärfilmer för Palacký-universitetet.

Förutom stycken för orgel har Martinek även komponerat för piano, kör och orkester. Vissa av dessa verk har belönats med priser vid kompositionstävlingar. Han arbetar även som dramaturg vid den internationella orgelfestivalen i Olomouc. 


ÉVA GYÖRGYI MEGYESI 

Éva Györgyi Megyesi är kantor i Kvinneherad kommun. Hon har även vikarierat som pianolärare vid Rosendal Musikkskole.

Född år 1964, började hon redan i femårsåldern spela piano. Hon studerade pianospel under professor Vera Eckstein och 20 år gammal började hon intressera sig för orgeln. Fem år senare påbörjade hon sina orgelstudier vid Musikkakademi under professor Ursula Philippi och Franz Metz.

Eva Megyesi har under snart trettio år arbetat som kantor i Kalvinist Kirke och vid sidan om detta handhaft undervisning vid olika musikskolor. Hon har deltagit i ett flertal masterklasser i Europa och har hållit konserter i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Ungern, Rumänien, Polen, Luxemburg och Norge.

Hon har även gjort en del inspelningar både som soloorganist och tillsammans med ”Modern Duo” (flöjt och orgel). 

PAWEŁ CABAŁA 

Paweł Cabała föddes år 1968 i Elblag (Polen). Han är utbildad vid Musikgymnasiet i Elblag för professor Henryk Gwardak och Musikakademin i Gdansk för professor Leon Bator.

Fram till år 2000 arbetade han som pedagog och organist i S:t Nikolaj kyrkan i Elblag. Därefter har han arbetat som kantor inom Odda samfällighet och gett åtskilliga orgelkonserter.  


MAIJA LEHTONEN 

Maija Lehtonen har studerat vid Konservatoriet i Helsingfors och därefter vid Sibelius-Akademin i cembalo-, piano- och orgelspel. Under ledning av professor Tauno Äikää avlade hon som endast 20-åring sin A-examen i orgelspel och fullbordade sin musikmagistersexamen vid den solistiska linjen år 1985. Samma år höll hon sin framgångsrika debutkonsert i Johanneskyrkan. I utlandet har hon kompleterat sina studier hos bl. a. Jon Laukvik (Stuttgart), Guy Bovet (Lausanne) och Marie-Claire Alain (Paris).

Maija Lehtonen har konserterat i vid utsträckning både i hemlandet och utomlands, bl. a. i alla nordiska länder, Balticum, Storbritannien, Spanien, Italien, Österrike, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Polen, Ryssland samt USA och Kanada. Finland Festivals utvalde henne till "årets unga konstnär" år 1988, då hon också debuterade som första finska organist i det ansedda Royal Festival Hall i London. Bland hennes talrika radio- och televisionsframträdanden kan nämnas Norddeutsche Rundfunks i samarbete med Finlands rundradio producerade film "Die finnische Orgellandschaft".

Från och med år 1986 har Maija Lehtonen verkat både som pianist och organist tillsammans med sin man violinisten Manfred Gräsbeck. Dessutom har duon flitigt spelat in skivor, bl. a. två album med musik av Fritz Kreisler. Från solorepertoaren kan särskilt poängteras italienaren Marco Enrico Bossis (1861-1925) orgelverk, vilka Maija Lehtonen har spelialiserat sig på.

Maija Lehtonen har vunnit första priset vid Lahtis' nordiska orgeltävling år 1984 samt andra priset vid den internationella "Donato Marrone"-orgeltävlingen i Bari år 1989.

För tillfället verkar Maija Lehtonen även som lektor i orgelmusik vid Yrkeshögskolan i Uleåborg.


MANFRED GRÄSBECK 

Manfred Gräsbeck är en av Skandinaviens mest uppmärksammade violinister. Han påbörjade sina musikstudier som 4-åring i födelsestaden Åbo under ledning av sin far Gottfrid Gräsbeck. Via konservatoriet i Åbo, fortsatte studierna vid Sibelius-Akademin, där han blev musikmagister år 1991.

Vid sidan av sina studier i hemlandet reste Manfred Gräsbeck redan som 14-åring till utlandet och var Christian Ferras' "èlève personnel" i Paris i sju års tid samt åren 1978-1981 professor Olga Parhomenkos stagieur-assistent vid det statliga Pjotr Tjajkovskij-konservatoriet i Kiev. År 1977 vann han den nordiska violintävlingen i Västerås, i Sverige, och har sedan dess skördat lagrar i många nationella och internationella tävlingar, bl. a. Tibor Varga (Sion) och Jean Sibelius (Helsingfors). Manfred Gräsbeck har konserterat flitigt som orkestersolist och recitalist. Han debuterade som 16-åring som solist med symfoniorkestrarna i Århus och Köpenhamn och har under sin karriär hunnit framföra över 70 olika violinkonserter, bland dem flera bemärkta uruppföranden bl. a. violinkonserter av Aho, Bashmakov och G.Gräsbeck. Aho (BIS) och Bashmakov (Finlandia) finns också inspelade på CD.

Gräsbecks musikerbana omfattar också kör- och orkesterdirigering samt tonsättning. 1988-89 beviljades han av Svenska Kulturfonden ett 2-årigt arbetsstipendium för kompositionsverksamhet, och hans produktion täcker för tillfället över 80 opus (7 symfonier, 6 violinkonserter, kammarmusik mm.).

Från och med år 1986 har Manfred Gräsbeck framträtt i stor utsträckning tillsammans med sin fru organisten och pianisten Maija Lehtonen. De inspelar aktivt skivor och har senast utgivit samlingar med musik av F.Kreisler och J.Sibelius.

Manfred Gräsbeck fick år 1982 fast anställning som 1. konsertmästare vid Finlands Nationalopera.


SCHOLA FLORIANA 

Bland körerna i St. Florian (en stad i Österrike nära Linz) framstår alldeles särskilt gruppen Schola Floriana. Den består i sin grundbesättning för närvarande av elva män i olika åldrar och körledaren Matthias Giesen. Beroende på de olika projektens omfång kompletteras gruppen med sångare ur den närmsta kretsen.

Schola Floriana, grundad år 1999, ägnar sig främst åt kyrkomusikens allra äldsta sångskatt, den gregorianska körmusiken. Dessa sånger som ursprungligen nedtecknats med hjälp av en egen notskrift (neumer) utgör ryggraden i den katolska kyrkomusiken från allra första början till våra dagar. Körsångarna undervisas målinriktat i denna sångart.

Den gregorianska musiken har visserligen inte skapats av påven Gregorius den Store själv, men denne hade redan under 500-talet samlat in en mängd melodier för att kategorisera dem och använda dem i kyrkans liturgi.

Under de därpå följande seklerna upptecknades allt flera sånger vilka kunde användas vid såväl gudstjänsten som tidebönen. Framför allt tack vare kontakterna klostren emellan och de första sångarskolorna som inrättades i Franken utbredde sig de gregorianska melodierna i hela Mellaneuropa.

Av särskilt stort intresse är kopplingen mellan körsång och orgelmusik, s.k. alternatimpraxis, där båda delarna i musiken alternerar med varandra. Schola Floriana ägnar sig främst åt att framföra dessa stycken i samarbete med organisterna Andreas Etlinger och Matthias Giesen. 

MATTHIAS GIESEN 

Matthias Giesen är född 1973 i Boppard, Rhein. Han har studerat kyrkomusik, musikteori och orgel vid musikhögskolan i Köln för professorerna Clemens Ganz och Johannes Geffert. Därefter fortsatte han sina studier i orgelspel för professor Bernard Haas vid musikhögskolan i Stuttgart. Vidare genomförde han universitetsstudier i musikteori för Heinrich Schenker och Martin Eybl vid musikuniversitetet i Wien. År 2002 började han studera som doktorant musikvetenskap och filosofi vid universitetet i Salzburg.

Sedan 1999 arbetar Giesen som organist i St. Augustin-klostret i St. Florian, Österrike där han också utför arbeten i stiftes musikbibliotek. Han har gjort flera radio- och TV inspelningar (senast för ORF) samt spelat ett flertal konserter i hemlandet och utomlands. År 1998 vann han första pris vid Akademin Organ Konkurrens Bayreuth.

Sedan 2000 är Giesen föreläsare i musikteori vid musikhögskolan i Köln och vid Bruckner konservatoriet i Linz samt lektor vid institut för musikvetenskap vid universitetet i Wien.


BAROCK TUNE 

BENEDYKT MATUSIK

Trumpetist efter diplomexamen vid Musikakademin i Kraków (1990). Har deltagit i flera mästarkurser, spelat i Capella Cracoviensis (1989-1993), Krakows Radio Symfoniorkester (1993-1994) och fr.o.m. 1995 i Polens Nationella Radio Symfoniorkester i Katowice.

Matusik har gjort över 70 konsertturnéer i hela Europa samt i USA, Peru, Japan, Turkiet och Libanon. Han har uppträtt bl.a. i Gewandhaus i Leipzig, Alte Oper i Frankfurt, i filhamonierna i Berlin, Köln, Wien, Tokio och i Barbican Centre i Royal Festival Hall i London.

Till vardags undervisar han i trumpet vid Musikakademin i Kraków. År 2013 har han tilldelats titeln doctor habilitare.

WACŁAW MULAK

Trumpetist efter diplomexamen vid Musikhögskolan i Warszawa (1994). Samma år började han arbeta som första trumpetist i Capella Cracoviensis. År 1996 fortsatte han sina studier vid Hochschule für Musik i Stuttgart och därefter i München.

Mulak har vunnit flera första priser vid olika musiktävlingar i Polen och utomlands. Han har samarbetat med flera berömda orkestrar, bl.a. Sinfonia Varsovia, Kammarorkester Auxo, Sinfonietta Cracovia, Sinfonietta Tübingen, Stuttgarts Opera Orchester, Krakows Radio Symfoniorkester.

År 2001 erhöll Waclaw Mulak en första klass licens som trumpetist av Polens Kulturministerium. Vid sidan om konsertverksamheten undervisar han i trumpet vid Musikakademin i Kraków. Liksom Benedykt Matusik tilldelades han 2013 titeln doctor habilitare.

BARTOSZ GAUDYN

Trumpetist, har studerat för Benedykt Matusik och avlade diplomexamen vid Musikakademin i Kraków år 2006. Han har också studerat trumpet i Karlsruhe för professor Reinhold Friedrich.

Gaudyn har deltagit i flera tävlingar och mästarkurser samt ett flertal priser och andra utmärkelser. Han är första trumpetist i Polens Nationella Radio Symfoniorkester i Katowice och i Beethoven-Akademin i Kraków. Han samarbetar med olika orkestrar och kammarensembler i Polen och utomlands.

JAN MROCZEK

Organist och pedagog, har studerat orgel för professor Józef Serafin vid Musikhögskolan i Warszawa och därefter i Paris samt vid Hochschule für Musik i Frankfurt för professor Daniel Roth. Redan under studietiden debuterade han med orgelkonserter och deltog i tävlingar.

Mroczek deltar i olika musikprojekt och samarbetar med andra solister och ensembler, som Beethoven-Akademin i Kraków, Symfoniorkestern i Czestochowa, med kören Collegium Cantorum Czestochowiensis och ensemblen Barock Tune. Han är intresserad av filmmusik vilket ofta framkommer i hans konserter.

Sedan 2005 är han konstnärlig ledare för ”Orgelmusikdagar i Czestochowa”, en festival som har gästats av mänga berömda organister. Mroczek undervisar i orgel och improvisation vid Musikhögskolan i Czestochowa. År 2012 tilldelades han ett pris av Polens Kulturministerium för sin framgångsrika verksamhet för den polska musikkulturen.

TOMASZ SOBANIEC

Slagverkare, har avlagt diplomexamen vid Musikakademin i Kraków (1994). Fram till år 2000 samarbetade han med ”Krakows Slagverksgrupp” med vilken han uppträdde vid ett flertal musikfestivaler i Polen och utomlands.

Som medlem i ensemblen „Overtime” erhöll han andra pris vid ”Jazz Juniors Festival” i Krakow 1990. År 1991 deltog han i den Internationella Slagverks Tävlingen ARD i München. Sedan 1992 är han medlem i Capella Cracoviensis.

Sobaniec är adjunkt vid Musikakademin i Kraków (linjen för jazz, slagverk och modern musik). År 2012 tilldelades han titeln doctor habilitare. Han samarbetar med Krakows Filharmoniorkester och Sinfonietta Cracovia.

Tomasz Sobaniec har grundat ensemblen ”Barock Tune” och ”Alta Capella” med vilka han ger konserter i hela Europa samt i USA, Japan, Sydkorea, Kina och Taiwan. 

startsidan