artister 2017

.

ULF SAMUELSSON 

Ulf Samuelsson studerade 1980-1982 på kyrkomusikerlinjen vid Sköndalsinstitutet i Stockholm, därefter 1982-1986 på kyrkomusikerlinjen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

1981-1986 innehade han kantorstjänsten i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm, 1986-1992 var han organist i Nybro församling. 1992-2008 verkade han som organist och körledare i Olaus Petri församling i Örebro. Sedan augusti 2008 är han åter verksam som kyrkomusiker i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm och dessutom musikkonsulent för Stockholms katolska stift.

Samuelsson har spelat in ett flertal skivor, bl.a på Naxos förlag och Proprius förlag. Orgelkonserter med Ulf Samuelsson har direktsänts i riksradions program 2 vid ett par tillfällen. Han konserterar flitigt som organist runt om i Sverige och har även spelat utomlands, som ex. vid Bachfestivalen i Rostock, Tyskland 1995, Ålands orgelfestival 1999, 2000, 2003, 2012 och 2013 samt under 2003 och 2004 vid ett flertal tillfällen i Italien. Under år 2011 gav Samuelsson bland annat en orgelkonsert i Stockholms konserthus.

1990 uruppförde han tillsammans med Nybro Motettkör och Camerata Roman, Jan Wallgrens Requiem ”För levande och döda”, till texter av Tomas Tranströmer. För bl.a detta fick Samuelsson 1992 Nybro kommuns kulturstipendium. År 2001 fick han Örebro kommuns föreningsledarstipendium och 2004 Nerikes Allehandas kulturpris.

Under 2004 och 2005 gav han, i bl.a Örebro, en konsertserie med Bachs samtliga orgelverk. Serien repriserade han sedan under åren 2006 och 2007 i Östergötland och Sörmland. Under sex veckor sommaren 2008 genomförde Ulf Samuelsson en tredje turné med Bachs samtliga orgelverk. Denna gång i en serie genom hela Sverige med den första konserten i Kiruna och den sista i Ystad. Sammanlagt 23 konserter och 250 mil på cykel!

År 2014 uppmärksammade Samuelsson vid ett flertal konserter, bl.a. i Linköpings, Kalmar och Västerås domkyrkor, den svenske tonsättaren Otto Olsson, som gick ur tiden 1964.

Under 2015 gav Ulf Samuelsson ett stort antal konserter runt om i Sverige och under sommaren även ett antal konserter i södra Tyskland. Under 2016 konserterade Ulf en hel del i södra Sverige, bl.a i Växjö domkyrka och Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.


SIRKKA-LIISA JUSSILA-GRIPENTROG 

Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog har studerat orgelspel för professor Enzio Forsblom och avlagt högre kantororganistexamen och diplom i orgelspel vid Sibelius-Akademin. Hon har studerat orgelspel även vid Musikhögskolan i Wien under ledning av professor Michael Radulescu.

Jussila-Gripentrog har deltagit i talrika internationella orgelkurser, vid vilka bl.a. Guy Bovet, Ludger Lohmann, Harald Vogel och Jacques van Oortmerssen har verkat som lärare.

Director Musices Jussila-Gripentrog har uppträtt i flera europeiska länder. Hon har gjort ett flertal inspelningar för Finlands Rundradio. År 1997 utkom hennes CD ”De fyra orglarna i Berghäll” och 2005 en ny CD till 10 års jubileum av huvudorgeln i Berghäll. 1971-2014 har hon varit verksam som organist i Berghälls kyrka i Helsingfors samt som timlärare i orgelspel vid Sibelius-Akademin. Hon har fått Organum-sällskapets vandringspris år 2006 och år 2014 kallades hon till sällskapets hedersmedlem.  


AARNOUD DE GROEN 

Aarnoud de Groen föddes i Haag 1971. Han fick sina första orgellektioner vid 9 års ålder. De första grunderna lärde organisten Jan van Westenbrugge honom. Därefter fortsatte han sina studier med Everhard Zwart.

År 1983 var han tillräckligt skicklig för att åtföljas av tjänster vid Christelijke Gereformeerde Kerk i Rijswijk och kort därefter utsågs han till organist där. År 1984 gjorde han sin debut som konsertorganist med en serie konserter på orgeln i Hervormde Kerk i Pijnacker.

År 1985 blev han antagen till det kombinerade skol- och musikprogramet vid Kungliga konservatoriet i Haag. Vid detta institut studerade Aarnoud för Rienk Jiskoot. Han tog även kurser i interpretantion med Ben van Oosten under en tid. År 1990 utnämndes han till organist vid Julianakerk i Haag. Aarnoud de Groen är också den ledande ackompanjetören av Christelijk Residentie Mannenkoor.

På grund av nedläggningen av Julianakerk under 1997 flyttades Vierdag orgeln till Bethlehemkerk i Haag och Aarnoud de Groen flyttade också dit med "sitt" instrument.


GREG MORRIS 

Greg Morris fick sin gymnaiseutbildning i Manchester Grammar Shool och inledde där också sina orgelstudier för Andrew Dean. Därpå antogs han som ”organ scholar” vid St George’s Chapel vid Windsor Castle och fortsatte att studera musik vid Jesus College i Cambridge. Vid det senare ackompanjerade han och ledde de två körerna vid kapellet. Efter en tid vid kyrkan St Martin-in-the-Fields i London, utnämndes han år 2000 till Assistant Director of Music vid katedralen i Blackburn och under den tiden uruppförde han David Briggs Orgelkonsert och ackompanjerade också regelbundet i radiogudstjänster.

I september 2006 fick han anställning som biträdande organist vid Temple Church i London, och denna post kombinerar han med verksamhet som frilansorganist.

Gregs lärare i orgelspel har varit Paul Stubbings, John Kitchen och Thomas Trotter. 2000 fick han diplom som Fellow i det Kungliga Organistsällskapet Royal College of Organists då han vann Limpus, Frederick Shinn och Durrant-priserna för sitt orgelspel och dessutom Samuel Baker-priset för sina utföranden som helhet.

Som solist har han uppträtt på flera platser både i Storbritannien och utomlands, bl.a. i St Pauls-katedralen, Westminster Abbey och i katedralen i Brunswick i Tyskland. Sin första solo CD, ”Sounds Inspirational” utgav han 2003. 


PIPSA JUSLIN 

Pipsa Juslin är född 1968 i Tavastehus, Finland. Hon började sina musikstudier i församlingens ungdomsorkester som 9-åring med trumpet som huvudämne. Vid Tavastehus Musikinstitut studerade hon sång, piano och orgel. Hon började studier vid Sibelius-Akademins kyrkomusikavdelning i Helsingfors 1988.

Pipsa Juslin har jobbat som kantor i olika församlingar, bl.a. Lappträsk svenska församling och Liljendal församling i Östra Nyland och i Lemland-Lumparlands församling på Åland. För närvarande jobbar hon som tf kantor i Sund-Vårdö församling. Hon är även en utbildad sjukskötare och har jobbat bl.a. som avdelningsskötare och med akut- och intensivvård. Hon bor i Mariehamn.

FREDRIK ERLANDSSON 

Fredrik Erlandsson har examen i jazztrumpet från solistlinjen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt en examen i musikvetenskap från Åbo Akademi. Fredrik jobbar som församlingsmusiker i Jomala församling, men verkar även som frilansmusiker och arrangör. Han har varit kapellmästare och arrangör för bl.a. Röster för Östersjön 2009-2011, Skolmusik 2010, tv-programmet Salt (FST5 2005-2007) och på ett flertal skivinspelningar.

2012 utkom debutskivan ”Introducing Fredrik Erlandsson”, med Vladimir Shafranov (piano) och Hans Backenroth (kontrabas). Skivan är renodlad jazz med både kända och mer sällan spelade jazzstandards i nya arrangemang av Erlandsson.

2015 utkom skivan “Psalmer & sånger” där Caroline Furbacken och Mikael Svarvar sjunger tillsammans med Immanuel Big Band spelar Erlandssons egna bearbetningar och arrangemang av psalmer och andliga sånger under Erlandssons ledning.  

 

HANS BACKENROTH 

Hans Backenroth började sin musikaliska bana som klassisk gitarrist, men gick via elbasen över till kontrabas. Hans är en de mest eftersökta jazzmusikerna i Sverige, och han har spelat med alla de stora skandinaviska jazzmusikerna och många av de internationella stjärnorna.

 

VLADIMIR SHAFRANOV 

Vladimir Shafranov började spela piano och violin vid fyra års ålder. I början av 1973 flyttade han från sin hemstad St. Petersburg till Israel. Några år senare flyttade han till Finland och sedan 1980 är han finsk medborgare. 1983 gick flyttlasset till New York där Vladimir snabbt etablerade sig i de bästa musikernas krets och där han spelade med alla de kända musiker som varit med och format jazzen.

Efter att ha varit sommarålänning i många år bor Vladimir numera i Jomala. Han turnerar regelbundet i Japan och har gett ut mer än 20 skivor.

Vladimir var nominerad till Nordiska rådets musikpris 2013.


ARTU´S KWARTET 

Magdalena Olech har examen i violin från Musikhögskolan i Poznań. Hon är stämledare i Stora Teaterns orkester i Poznań samt i stråkkvartetten Artus. Magdalena har deltagit i ett antal mästarkurser i Belgien, Ryssland, Österrike, Storbritannien och Tyskland samt i flera tävlingar och konserter med olika orkestrar i Polen och utomlands.

Magdalena Mateja har studerat violin vid Musikhögskolan i Poznań. Diplomexamen erhöll hon med utmärkta betyg. Magdalena samarbetar med många orkestrar och kammarensembler, bl.a. med Sajsiecki Trio med vilken hon erhållit en rad priser vid tävlingar för kammarmusik. Hon har vunnit första pris i „12. Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Luigi Zanuccoli” i Italien. Magdalena Mateja har fått stipendium av Polens kultur- och utbildningsministerium samt av Musikhögskolan i Poznań för sina fortsatta studier i musik.

Anna Loska är utexaminerad från Musikhögskolan i Poznań. Sedan 2005 har hon deltagit i olika musikprojekt, bl. a. Sinfonia Varsovia, Neubrandenburger Jugendorchestertreffen och International Lutosławski Youth Orchestra, tack vare vilka har hon kunnat konsertera i Polen, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Georgien, Island, Sverige, Danmark, Estland, Litauen, Irland, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och även i Libanon. Hon har dessutom deltagit i flera internationella mästarkurser. För närvarande studerar hon altviolin vid Musikhögskolan i Poznań.

Stanisława Dziedziniewicz är diplomcellist från Musikhögskolan i Poznań. Efter diplomexamen fortsatte hon sina studier i cellospel som stipendiat vid Hochschule Für Musik und Theater i Hannover. Hon har deltagit i internationella musikfestivaler i Scottland, Danmark och f.d. Jugoslavien och gjort inspelningar både som solist och tillsammans med ensemblen ”Polsk Gammalmusik”. Stanisława arbetar som cellist vid statliga filharmoniorkestern i Poznań. Hon har specialiserat sig i kammarmusik och är grundare till Artu’S KWARTET där hon spelar cello.

AGNIESZKA TARNAWSKA 

Agnieszka Tarnawska fodd 1986 i Lubin, Polen, fick sina första orgellektioner vid Musikskolan i Legnica. 2006 började hon studera vid Musikakademin i Poznan, först orgel, senare cembalo och avlade Master-diplom i båda. Nästa steg i hennes karriär vidtog 2011 då hon flyttade till Tyskland för att studera tysk orgelmusik vid Musikhochschule i Lübeck och senare i Hamburg vid Hochschule für Musik und Theater. Därifrån utexaminerades hon i mars 2016 och erhöll då konsertexamensdiplom med utmärkelse.

Agnieszka har vunnit priser vid flera internationella tävlingar i orgelspel – IV Internationella Felix Nowowiejski- tävlingen i Poznan, XVIII Internationella Leos Janacek-tävlingen i Brno och VIII Internationella tävlingen i Korschenbroich. Två gånger har hon erhållit stipendier från det polska kulturministeriet och också tilldelats DAAD-stipendium för studier i Tyskland. För närvarande arbetar hon på sin doktorsavhandling vid Musikakademin i Poznan. Hon uppträder regelbundet som organist och cembalist i Polen och utomlands.  


SIV EKSTRÖM 

Siv Ekström är lärare på Medborgarinstitutet i Mariehamn där hon undervisar i IT och i svenska för inflyttade. I bagaget har hon också en fil.mag i musikvetenskap från Åbo Akademi. Ekström har spelat fiol sedan 17 års ålder och i slutet av 1970-talet och under 1980-talet besökte hon gamla spelmän och dokumenterade åländsk folkmusik på band för bl.a. Folkkulturarkivets och Ålands museums räkning.

Under studietiden i Vasa spelade hon med i gruppen Helsingby spelmän som då också spelade in en LP-skiva. Efter ett år (1981-82) på Malungs folkhögskola på kursen ”Fiolpedagogisk kurs med folkmusikalisk inriktning” med Jonny Soling som lärare har hon hållit otaliga kurser i fiolspelning med gehörsmetodik både för vuxna nybörjare och för barn. Hon ledde grupper och höll kurser i Åbo i början av 80-talet och i Jakobstad där hon bodde 1985-95. Under studietiden i Åbo spelade hon andra violin i Akademiska Orkestern under ledning av Gottfrid Gräsbeck. I Jakobstad arbetade hon också som timlärare i folkmusik och musikhistoria vid Svenska Konservatoriet.

På Åland leder hon nu folkmusiklaget Kvinnfolk och håller en kurs för vuxna nybörjare i Medborgar-institutets regi. Gruppen Kvinnfolk bildades 1979 och har under Ekströms ledning givit ut två CD-skivor och ett nothäfte. I mer än 20 år har hon varje sommar medverkat som lärare och lägeransvarig på ett veckolångt folkmusikläger på Kökar där både barn och vuxna spelar tillsammans.

Hösten 2014 medverkade Ekström som en av tre solister vid Gävle symfoniorkesters konsert med folkmusik i Alandica i Mariehamn. För sina insatser till förmån för folkmusiken utnämndes Siv Ekström sommaren 2016 till Mästerspelman på folkmusikfestivalen i Kaustby. Hon har tidigare tilldelats SFV:s Folkbildningsmedalj, Kaustbyplaketten och Ålands Kulturpris för sitt arbete med folkmusik.

 

IDA KRONHOLM 

Ida Kronholm är frilansande konstnär inom scen och film, och spelman. Kronholm är uppvuxen med fiolen i hand som elev i Siv Ekströms grupper och på Antons vänners folkmusikkurser. Under tonåren sjöng hon för Catherine Frisk-Grönberg och spelade piano för Henryk Gwardak på Ålands musikinstitut. Som medgrundare av folkmusikbandet The PeeGees har Kronholm gett ut cd-skivan Befolkat och turnerat i Norden till bland annat Kaustby folkmusikfestival och Korrö folkmusikfestival.

Åren 2010-2012 gick Kronholm Jonny Solings kurs i folkmusik på fiol samt Maria Röjås kurs i folklig sång på Malungs folkhögskola, med gästlärare som Kalle Almlöf, Jonas Hjalle Hjalmarsson, Anders Löfberg, Sofia Sandén och Zara Helje. Kvällsturerna med Malungs legendariska spelmanslag befäste dalamusiken som en avgörande repertoar för Kronholm.

Våren 2014 fungerade Ida Kronholm som spelledare för Västmanland-Dala nations spelmanslag i Uppsala, ett lag som hon hösten 2013 förde till vinst i världsmästerskapet för studentspelmanslag.

I egenskap av spelman anlitas Kronholm både för kurser i fiol och sång, och för att spela och sjunga på bröllop, dop och andra fester.

 

EVA-HELENA HANSEN 

Eva-Helena Hansen har avlagt slutexamen i kyrkomusik och verkat som ämneslärare i musik vid Sibelius-Akademin. Under flera år var Kari Jussila hennes lärare i orgelspel. Efter studierna arbetade hon över tjugo år som musiklärare vid Sibelius-gymnasiet i Helsingfors, där hon undervisade i bl. a. piano- och orgelspel samt kammarmusik.

Sedan januari 2013 arbetar Hansen som kantor-organist i Jomala församling på Åland.  


TRIO AMBASSADOR 

Trio Ambassador kallar sig en grupp tre unga musiker som först träffades under sin studietid vid Konservatoriet för italienska Schweiz: Momir Novakovich från Serbien, dragspel, Maristella Patuzzi från italienska Schweiz, violin, och Barbara Misiewicz från Polen, cello. Trion är baserad i Ticion och 2011 vann den ”Ambassador Club Lugano”- priset, därav också gruppens namn.

Trio Ambassador har uppträtt vid flera tillfällen och platser såsom Incontri Musicali i Morcote, Ceresio Estate, konserter i San Martino, Ronco supra Ascona, Ticino Musica, för utmärkelser för ungdom inom vetenskap vid Universitetet för italienska Schweiz i Lugano, vid universitetet i Luzern, och vid Rolex-Lärocentret i Lausanne.

Utanför Schweiz har Trio Ambassador givit konserter i Tyskland (för Bugari Armando), Italien (Milanos konsertförening), Frankrike, Polen (kulturföreningen i Elblag) och Serbien, där de uppträdde för Prinsessan Elizabeth av Jugoslavien.

Idén bakom trions ovanliga sammansättning av instrument är att erbjuda ett brett register - från klassiskt till lätt, från Bach till Piazzolla, Shostakovich och Rihm, från opera till ljudspår ur betydelsefulla filmer och folkmusik.

Trio Ambassador samarbetar också nära med flera kompositörer som skriver för dem. 

 

HENRYK GWARDAK 

Henryk Gwardak föddes 1951 i Wroclaw i Polen och började spela piano vid fem års ålder. Han hade sedan samma pianolärare i fjorton år, prof. Renata Wandokanty-Michalowska, i musikgrundskolan och i konservatoriet. Vid fjorton års ålder började han studera orgelspel för professor Julian Bidzinski. Orgeldiplom fick han från Musikakademin i Wroclaw 1975. Gwardak arbetade sedan som lärare i två musikskolor, i Legnica och Elblag, och i vardera grundade han en orgelklass. Från 1979 verkade han som organist och körledare i Nikolajdomkyrkan i Elblag. Han var också konstnärlig ledare för den kända internationella orgelfestivalen i Frombork. År 1983 fick han Elblags stads kulturpris för främjandet av stadens och områdets musikliv.

Åren 1987-2014 har Gwardak verkat som kantor i Saltvik på Åland. Han var samtidigt lärare vid Ålands musikinstitut. År 1993 fick han landskapet Ålands kulturpris. År 2002 tilldelades han Ålands självstyrelses 75-års jubileumsmedalj för hans framgångsrika verksamhet i landskapet. Sedan 2001 är han konstnärlig ledare och styrelseordförande för Ålands orgelfestival, det äldsta årliga musikevenemanget på Åland. Henryk Gwardak har konserterat i Polen, Sverige, Finland, Tyskland, Norge, Holland, Belgien, Danmark, Island, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Schweiz, Italien, Estland, Litauen, Slovakien, Japan och Västindien. Han har gjort inspelningar för radio, TV och film i bl a Finland (YLE), Japan och Tyskland (WDR) och spelat in en CD i Japan. Förutom orgel- och pianospel har Henryk Gwardak ägnat sig åt kammarmusik. Han har ackompanjerat solister och körer i Europas olika länder och konserterat med Polens främsta sångare.

Sedan 2014 arbetar Henryk Gwardak som kantor-organist i Krynica Morska, en populär semester- och badort på Vistulanäset vid Östersjön i Polen. Han har även grundat och är konstnärlig ledare för "Sommar orgel- och kammarkonserter" på samma ort.


startsidan