artister 2020

Ålands orgelfestival 2020 är INSTÄLLD på grund av coronaviruset och kommer att genomföras 27 juni - 2 juli 2021, troligtvis med samma artister. Vi beklagar detta beslut.

The Åland Organ Festival 2020 is CANCELED due to the coronavirus and will be performed 27 June - 2 July 2021, probably with the same artists. We regret this decision.

startsidan