artister 2022

.

JAMES D. HICKS 

Den amerikanska organisten James D. Hicks föddes i Fredricksburg, Virginia. Han har avlagt musikexamen från John Hopkins Universitet samt Yale- och Cincinnati Universitet. Han har även studerat vid musikhögskolan för kyrkomusik och är medlem i det amerikanska organistförbundet "The American Guild of Organists". Han har haft flera olika anställningar som kyrkomusiker i landet.

Hicks är en aktiv organist som har uppträtt både i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. Han har specialiserat sig på musik från de nordiska länderna. Han har spelats in av Sveriges Radio och deltagit i flera olika orgelfestivaler som t.ex. "The International Organ Summer in Reykjavik", "Summartonar på Färöarna" och "Organo Novo" i Helsingfors liksom i andra festivaler i Åbo, Bergen och Oslo. I Sverige har han främst uppträtt i ett flertal domkyrkor.

James Hicks intresse för nordisk kultur och musik har resulterat i en serie CD-skivor under rubriken "Nordic Journey". Hittills har fem volymer kommit ut och fler är på gång. Syftet är bland annat att inte bara upptäcka gammal och glömd nordisk musik utan också att skapa nya verk genom beställningar från samtida kompositörer. Det amerikanska skivbolaget Pro Organo har producerat dessa skivor från Linköpings domkyrka, St. Johannes i Malmö, Skara domkyrka, Västerås domkyrka och nu senast från Kalmar domkyrka. Redan nu finns planer för nya inspelningar.

 


MAURICE CLERC 

född 1946, har avlagt diplom vid musikhögskolan Ecole Normale i Paris och fick 1975 första pris i orgelspel för Rolande Falcinelli. För Gaston Lisaize bedrev han fördjupade studier i 1900-tals tolkningar och fr.o.m. 1972 har han deltagit i improvisationskurser för Pierre Cochereau vid den Internationella Akademin i Nice. I Lyon vann han pris i improvisation i en internationell tävling 1977. Han är nu emeritus organist från katedralen i Dijon efter att ha verkat där som titulär organist i 46 år ända till 2018. Dessutom har han verkat som lärare vid universitet och konservatoriet på samma ort.

Han kombinerar sin förankring i fransk tradition med nutida influenser. Med omkring 1300 konserter i ett tjugotal länder, bl.a. 28 turneer i Nordamerika, har han förvärvat internationell ryktbarhet. Han har turnerat runtom i världen och spelat på sådana prestigefyllda platser som Notre-Dame i Paris och Saint Patricks-katedralen i New York, bara för att nämna de mest berömda. Också Hongkong, Tokyo och Taipei hör till hans vittförgrenade konsertarenor, liksom också att han regelbundet uppträder på festivaler.

Maurice Clerc har spelat in ett dussintal CD-skivor och anses som en världsledande specialist inom fransk musik (Franck, Vierne, Dupré, Fleury, Langlais). Han är också riddare av Hederslegionen. 

 


MARKO HAKANPÄÄ 

Marko Hakanpää utexaminerades som magister i musik från Sibelius-Akademins kyrkomusikavdelning år 1996 och gjorde sin A-examen år 1998. Han är insatt i orgeluppbyggnad och har bevakat orgelbyggen. Han har uppträtt i flera länder i Europa och hans musik har hörts på radio och i TV. Marko har även spelat in flera CD-skivor. Han har deltagit som domare i en internationell orgeltävling.

Hela sin tjänstetid, från år 1998, har Hakanpää varit kantor i Mikaelsförsamlingen i Åbo, från år 2010 som ledande kantor. Marko mottog år 2017 titeln Director musices och år 2021 förtjänstkorset av Finlands Vita Ros Orden. Han är också behörig lokförare, och en av få ångloksförare i Finland.

 


HENRYK GWARDAK 

Henryk Gwardak föddes 1951 i Wroclaw i Polen och började spela piano vid fem års ålder. Han hade sedan samma pianolärare i fjorton år, prof. Renata Wandokanty-Michalowska, i musikgrundskolan och i konservatoriet. Vid fjorton års ålder började han studera orgelspel för professor Julian Bidzinski. Orgeldiplom fick han från Musikakademin i Wroclaw 1975. Gwardak arbetade sedan som lärare i två musikskolor, i Legnica och Elblag, och i vardera grundade han en orgelklass. Från 1979 verkade han som organist och körledare i Nikolajdomkyrkan i Elblag. Han var också konstnärlig ledare för den kända internationella orgelfestivalen i Frombork. År 1983 fick han Elblags stads kulturpris för främjandet av stadens och områdets musikliv.

Åren 1987-2014 har Gwardak verkat som kantor i Saltvik på Åland. Han var samtidigt lärare vid Ålands musikinstitut. År 1993 fick han landskapet Ålands kulturpris. År 2002 tilldelades han Ålands självstyrelses 75-års jubileumsmedalj för hans framgångsrika verksamhet i landskapet. Sedan 2001 är han konstnärlig ledare och styrelseordförande för Ålands orgelfestival, det äldsta årliga musikevenemanget på Åland. Henryk Gwardak har konserterat i Polen, Sverige, Finland, Tyskland, Norge, Holland, Belgien, Danmark, Island, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Schweiz, Italien, Estland, Litauen, Slovakien, Japan och Västindien. Han har gjort inspelningar för radio, TV och film i bl a Finland (YLE), Japan och Tyskland (WDR) och spelat in en CD i Japan. Förutom orgel- och pianospel har Henryk Gwardak ägnat sig åt kammarmusik. Han har ackompanjerat solister och körer i Europas olika länder och konserterat med Polens främsta sångare.

Åren 2014-2021 arbetade Henryk Gwardak som kantor-organist i Krynica Morska, en populär semester- och badort på Vistulanäset vid Östersjön i Polen. Han har även grundat och är konstnärlig ledare för "Sommar orgel- och kammarkonserter" på samma ort. Sedan 2021 bor han i sin födelsestad Wroclaw och arbetar som kantor-organist i franciskanerkyrka i samma stad.

 


BALTIC OPERA STRING QUARTET 

The Baltic Opera Quartet, Baltiska Operakvartetten, är en kvinnlig stråkkvartett vars medlemmar spelar i Nationella Baltiska operaorkestern i Gdansk och har bred erfarenhet av att spela kammarmusik och samarbeta med flera olika orkestrar i hemlandet Polen och utomlands, t.ex. Kungliga Skotska Nationalorkestern.

Violinisten Paulina Kusa har avlagt examen med utmärkelse vid Chopin-musikuniversitetet i Warszawa där hennes lärare var professor T. Gadzina och professor P. Sokołowska. Hon är ledare för Kwartet Polonika, som har uruppfört flera verk med polska ensembler. Hon har spelat i orkestrar som Indiens symfoniorkester och Sinfonia Viva, bara för att nämna ett par. Hon innehar också stipendiet Morning Music Bridge. Sedan 2021 är hon konsertmästare vid Nationella Baltiska Operaorkestern i Gdansk.

Violinisten Marta Stachowiak har avlagt examen med utmärkelse vid Stanislaw Moniuszko Musikakademin i Gdansk med prof. Mirosława Pawlak and prof. Paweł Kukliński som lärare. Sedan 2021 är också hon konsertmästare vid Nationella Baltiska Operaorkestern i Gdansk. Hon är mycket framgångsrik som violinlärare vid musikskolan Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i Gdansk, namngiven efter Feliks Nowowiejski. Hennes elever vinner inte sällan priser i nationella och internationella tävlingar. Hon samarbetar med kända kammarorkestrar. Hon har erhållit förtjänsttecken för att ha främjat polsk kultur och också tilldelats medalj av landets utbildningskommission.

Violinisten Maria Kowalkowska-Urbańska har avlagt examen vid Stanislaw Moniuszko Musikakademin i Gdansk och samarbetar med polska orkestrar. Från 2004 är hon viceledare för violasektionen vid Nationella Baltiska Operaorkestern i Gdansk.

Cellisten Barbara Misiewicz har avlagt examina vid Kungliga Skotska konservatoriet, det italienska konservatoriet Conservatorio della Svizzera Italiana och Stavanger universitet. Hon har tilldelats staden Elblags kulturstipendium. Som kammarmusiker har hon medverkat vid musikfestivaler i Italien, Skottland och Tyskland. För närvarande samarbetar hon med Kungliga Skotska Nationalorkestern och från 2018 spelar hon i Nationella Baltiska Operaorkestern i Gdansk.

 


PIOTR ROJEK 

Piotr Rojek har avlagt examina vid avdelningen för orgel vid Musikakademin Karol Lipiński i Wrocław, där var han var elev i prof. Andrzej Chorosińskis orgelklass, och likaså vid avdelningen för komposition, dirigering, musikteori och musikterapi.

Hans lärare i komposition var prof. Zygmunt Herembeszta och prof. dr. hab. Krystian Kiełb. Han har deltagit i mästarklasser för flera framstående personligheter från orgelmusikens område, såsom Julian Gembalski, Bernhard Haas, Hans Haselböck, Ton Koopman, Jon Laukvik, Armin Schoof, Wolfgang Seifen, Joseph Serafin och Harald Vogel. Piotr Rojek verkar nu som professor vid sitt moderuniversitet där han ansvarar för musiken på katedralorgeln, cembalon och den tidiga musiken. Från 2016 är han fakultetens dekanus. Han föreläser också vid nationella musikhögskolor.

Piotr Rojek har tidigare framträtt bl.a. på Åland, i Finland, Sverige och flera andra europeiska länder, bland dem Ukraina och också i USA. Han håller mästarklasser både hemma och utomlands.

Han har producerat fler än 20 skivor, bl.a. ett album från 2005 med nio Toccata-kompositioner på historiska orglar av framstående kompositörer från barocken fram till 1900-talet. Denna prestation nominerades för den polska fonografiska akademin prestigefyllda pris FRYDERYK.

 


THERESE KARLSSON 

Therese Karlsson, sopran från Åland, är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan samt Operastudio 67 i Stockholm. Hennes sånguppdrag spänner från nyskriven musik till opera, musikal och musikteater, där den röda önsketråden är att det sceniska uttrycket och en fri röst skall få möta publiken och beröra eller röra om.

Bland operarollerna finns Mozarts grevinnan i Figaros bröllop/Figaro1917 eller rollen i MagnusMaria i den nyskrivna operan ”Magnusmaria” (K.Eiriksdottir), i regi av Suzanne Osten. 2018 bjöd Therese på sin produktion den musikaliska komedin ”Alla mina fiender”, en föreställning, som med humor och virtuositet sätter det kvinnliga konstnärskapet i centrum. Therese Karlsson gav sommaren 2017 ut sitt album ”Folkton”, bestående av nordiska folksånger, och i oktober 2019 släpptes hon sin sång ”Free”, som under många månader toppade Vegatoppen samt spelades flitigt på radio i Finland.

Två succéföreställningar står på cvét: 2005-2006 sjöng hon titelrollen som Elisabeth i musikalen Elisabeth vid Åbo Stadsteater och hösten 2010-2011 var hon åter tillbaka i Åbo; som Fantine i Les Misérables på Åbo Svenska Teater.

 

MARKUS MALMGREN 

Markus Malmgren är en av Finlands mest kända organister. Han har uppträtt som orgelsolist och ackompanjatör i de flesta länder i Europa, i USA och i Kanada. Han har spelat in finländsk 1900–talsmusik på CD (JCD-46) och gjort ett flertal uppmärksammade inspelningar för YLE (Finlands Rundradio). Även som improvisatör, ackompanjatör och arrangör medverkar han på ett antal inspelningar.

Markus har i flera decennier samarbetat med ett stort antal framstående sångare och körer. Sedan 2004 verkar han som konsertorganist för Helsingfors domkyrkas gosskör Cantores Minores och har även skött organistuppgifter i flera av landets främsta orkestrar och barockensembler. Malmgren lärare i orgelspel, improvisation och kyrkomusik vid Sibelius-Akademin. Han har även lett ett stort antal kurser och workshopar i Finland, Sverige och Norge. Åren 1990-2013 tjänstgjorde Malmgren som kyrkomusiker i olika församlingar i Kyrkslätt, Esbo och Helsingfors.

Åren 1981–88 studerade Markus vid Ålands Musikinstitut för flera av örikets kända musikprofiler: Kaj-Gustav Sandholm, Sune Lindholm, Sture Isacsson och Henryk Gwardak. Senare studerade han musikteori och komposition för Lars Karlsson vid Sibelius-Akademin. Många åländska körer, ensembler och sångare har under decennierna samarbetat med Markus i otaliga sammanhang. Markus hör till de flitigaste gästartisterna vid Ålands Orgelfestival, årets besök är det nionde sedan 1987.

Som kör- och orkesterdirigent har Markus en osedvanligt bred repertoar som sträcker sig från renässans till nutid: J.S. Bachs samtliga stora kyrkomusikverk, alla motetter och en mängd kantater och kammarmusik, Händels och Mozarts mest kända verk, ett fyrtiotal kantater av Buxtuhude, men också hundratals större och mindre verk från 1400–1700-talet av kompositörer som Dufay, Josquien, Palestrina, Victoria, Gabrieli, Charpentier, Campra, Schütz, Praetorius, Biber, Purcell och Vivaldi, för att nämna några få av de mest kända. Markus insats som orkestratör och arrangör av historisk kyrkomusik för renässans- och barockensembler, sångare, körer och – naturligtvis – orgel, är oöverträffad i Finland.

1800- och 1900-talsmusiken representeras i Markus kör- och orkesterarbete av kompositörer som Mendelssohn, Fauré, Brahms, Reger, Toivo, Kuula, Rosenberg och Duruflé. Dessutom har Markus tidvis jobbat intensivt med rock- och popmusik (bl.a. som organist och arrangör i flera produktioner av Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar åren 2011–2015). Markus har också jobbat med filmmusik, både som arrangör och som stumfilmsackompanjatör. Han är känd för sin mångsidiga improvisationskonst och sitt genreöverskridande sätt att utnyttja orgeln i en mängd olika musikstilar.

Som en expoxé av sin ovanligt varierande konstnärsbana demonstrerade Markus i sin doktorsexamen vid Konstuniversitetet (2015) likheterna mellan sin egen arbetsbild och historisk organistpraxis, där kompetensen, liksom hos Markus själv, sträckte sig vida utanför orgelspelandet: till komposition, arrangering, orkestrering, dirigering, organisering av musikaliska resurser och, som en röd tråd genom alla dessa, improvisation.


startsidan