enkät

Vi inom styrelsen vill veta vad du tycker om vårt evenemang. Vänligen ta dig lite tid och svara på nedanstående frågor. Ge oss även dina åsikter, förslag och egna tips. Dina synpunkter är mycket värdefulla för oss. Tack för hjälpen!

Har du redan besökt Ålands orgelfestival?

ja   nej

Om ditt svar är ja - vilket år senast?

Hur många konserter brukar du besöka per år förutom Ålands orgelfestival?

0   1-5   fler än 5

Bör festivalen innehålla enbart orgelmusik?

ja   även annan musik (körer, ensembler)

Är festivalens program omväxlande?

ja   nej   vet inte

Din kommentar angående festivalens program

Har information om festivalen varit tillräcklig för dig?

ja   nej   så där

Varifrån har du fått information om festivalen?

dagstidning   broschyr   hemsidan   annat

Tycker du att vi bör förbättra information om festivalen? Om ja, på vilket sätt?

Skulle det vara bra med närmare presentation av programmet?

ja   kanske   den är onödig

Dina synpunkter om presentation av programmet, t.e.x. i programboken, muntligt före konserten, föredrag, m.m.

Vad tycker du om festivalens hemsida?

den är OK, informerar tillräckligt om festivalen

den kunde vara bättre

Din kommentar om hemsidan

Här kan du fritt skriva dina synpunkter, intryck och upplevelser av Ålands orgelfestival

Ditt namn (frivilligt)

Ålder

Kön

man   kvinna

Hemort

Åland  Övr. Finland  Sverige  annat land

Du kan nu skicka detta formulär till Ålands orgelfestivals styrelse.

Du får bekräftelse att vi har tagit emot din röst. Tack för din medverkan!