föreningen

 

fullständigt namn

FÖRENINGEN ÅLANDS ORGELFESTIVAL R.F.

THE ASSOCIATION ÅLAND ORGAN FESTIVAL

föreningsnummer, hemort

146083, Mariehamn

FO-nummer

1515499-3

postadress

Blåsippsgränd 2, AX-22100 MARIEHAMN, ÅLAND, FINLAND

telefon

+358 41 5195105, +48 515 905 505

e-mail

bank

Ålandsbanken Abp

konto

660100-1194935

IBAN

FI09 6601 0001 1949 35

BIC/SWIFT

AABAFI22

styrelseordförandena

Stefan Snellman

1974-1989

Stefan Snellman

(1931-2008)

Kaj-Gustav Sandholm

1989-2001

Kaj-Gustav Sandholm

(f. 1944)

Henryk Gwardak

2001-......

   Henryk Gwardak    

(f. 1951)

styrelsemedlemmarna

Kerstin Söderlund, kassör

Christina Söderlund, styrelsemedlem

Eva-Helena Hansen, styrelsemedlem

antal föreningsmedlemmar

36 personer (12.3.2022)

aktuella stadgar

29.1.1986 (PDF)  Stadgar

årsberättelser

verksamhetsår 2009 (PDF)   Årsberättelse 2009

verksamhetsår 2010 (PDF)   Årsberättelse 2010

verksamhetsår 2011 (PDF)   Årsberättelse 2011 

verksamhetsår 2012 (PDF)   Årsberättelse 2012

verksamhetsår 2013 (PDF)   Årsberättelse 2013

verksamhetsår 2014 (PDF)   Årsberättelse 2014

verksamhetsår 2015 (PDF)   Årsberättelse 2015

verksamhetsår 2016 (PDF)   Årsberättelse 2016

verksamhetsår 2017 (PDF)   Årsberättelse 2017

verksamhetsår 2018 (PDF)   Årsberättelse 2018 

verksamhetsår 2019 (PDF)   Årsberättelse 2019 

startsidan